Denizli | Çivril Belediyesi,denizli, çivril, miryekefalon, ışıklı gölü, tokalı kanyonu, akdağ tabiat parkı, beycesultan höyüğü, miryokefalon savaşı

Çivril belediyesi, dedeköy camii, serbanşah camii, eumenia, ışıklı antik kenti, bayat camii, akköprü, kavakköy köprüsü

Denizli | Çivril Belediyesi,Çivril,belediye,denizli,Miryekefalon

Hızlı Menü
Çivril Belediyesi
15 Temmuz

İmar İşlerinde İstenen Belgeler

Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
Hakediş Raporu Düzenlenmesi 1- Tahakkuk (2 Adet)
2- Hakediş Raporu (2 Adet)
3- Yapı Denetim Faturası
4- Ödeme Tablosu
5- Defterdarlık/Mal Müdürlüğü/Banka Dekontu
6- Damga Vergisi Dekontu veya Muaf Olduğunu Gösteren Belge
7- Güncel YİBF Belgesi
8- Personel Çizelgesi
9- Seviye Tespit Tutanakları (Yılsonu, fesih, denetçi değişikliği, süre aşımı)
10- Seviyesine Göre Bina Fotoğrafı
11- Sözleşme Fotokopisi
12- Ruhsat Fotokopisi
13- Malzeme Formu ve TSE Belgeleri
14- Kontrol Tutanakları
15- Labaratuvar Faturası
16- Betonarme Projesi Kapak Fotokopisi
17- Kalıp Kontrol Tutanakları
18- Beton Döküm Tutanakları
19- Beton Deney Raporları
20- Demir İhrazat Tutanağı
21- Çelik Çubuk Deney Raporu
22- İşyeri Teslim tutanağı
23- İş Bitirme Belgesi
24- Bina Uygunluk Raporu
15 Gün
Ruhsat Yenilemesi 1- YİBF Belgesi
2- Yapı Denetim Sözleşmesi
3- Yapı Denetim Taahütnamesi
4- Yapı Müteahhidi İle Yapı Sahibi Arasında Yapılan Sözleşme
5- Yapı Müteahhidine Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi
2 Ruhsat Yenilemesi 6- Yapı Müteahhidine Ait Vergi Levhası Fotokopisi 
7- Dilekçe (açık adresli, vergi no, kimlik fotokopisi)
8- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
9- Tapu Fotokopisi (başvuru tarihinde değişiklik onaylı)
10- İnşaat Ruhsatı Fotokopisi (subasman onaylı)
11- Mimari Proje
15 Gün
Yer Teslim Kontrolü 1- Yapı Ruhsatı Fotokopisi
2- Aplikasyon Krokisi (Kadastrodan veya Lihkab dan Alınacak)
3- Bina Aplikasyonu ( Harita Mühendisi Tarafından)
4- İmar Durumu
5- Dilekçe
15 Gün
İsim Değişikliği 1- YİBF Belgesi 
2- Yapı Denetim Sözleşmesi
3- Yapı Denetim Taahütnamesi
4- Yapı Müteahhidi İle Yapı Sahibi Arasında Yapılan Sözleşme
5- Yapı Müteahhidine Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi
6- Yapı Müteahhidine Ait Vergi Levhası Fotokopisi 
7- Yapı Müteahhidine Ait Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
8- Şantiye Şefi Belgeleri
9- Şantiye Şefi İle Müteahhit Arasında Sözleşme
10- İnşaat Ruhsatı Fotokopisi (subasman onaylı)
11- Mimari Proje
12- Dilekçe (açık adresli, vergi no, kimlik fotokopisi)
13- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
14- Tapu Fotokopisi
15- İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
16- Mimari Proje
15 Gün
Subasman Kontrolü 1- Yapı Ruhsatı Fotokopisi
2- İmar Durumu
3- Dilekçe
2 Gün
Plankote Kontrolü 1- Plankote ( 2 Adet, Tabi Zeminde Bina Kütlesi İşlenmiş Harita Mühendisi Onaylı, Aslı)
2- Aplikasyon Krokisi
3- İmar Durumu
4- Cephe Aldığı Yoldan Çekilmiş Parsel Fotoğrafı
5- Dilekçe
3 Gün
Yol Kotu Kontrolü 1- İmar Durumu Fotokopisi
2- Kırmızı Kot Evrağı ( Ham Yollar İçin)
3- Parselin Cephe Aldığı Yoldan Çekilmiş Fotoğraf
4- Dilekçe
3 Gün
Vaziyet Bağımsız Bölüm Onayı 1- Dilekçe
2- Vaziyet Planları ( 4 Adet )
3- Bağımsız Bölüm Planları ( 4 Adet )
4- Yapı Ruhsatı
5- 27.08.2008 den sonra iskan alınmış yapılar için Yapı Kullanma İzin Belgesi
6- Mimari proje ( Aslı )
7- Röperli Kroki
8- Harç Makbuzu
5 Gün
Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yapı Denetim Kuruluşlu) 1- İş Bitirme Dilekçesi
2- İmar Durumu Belgesi ( İmar Durumu Servisinden Sit Alanı Sorgulama Onayı)
3- Tapu Belgesi ( Tapu Sicil Md.den Tapu Kaydı, Değişiklik ve Takyidat Yoktur Belgesi Son 1 Aylık)
4- Yapı Ruhsatı;
a) Yapı Ruhsatının Arkalı Önlü Fotokopisi ( Temel ve Subasman Vizeli)
b) Yeni Yapı, Tadilat, İlaveli vb. Yapı Ruhsatı
c) Süresi Dolmuş ise Yenilenen Yapı Ruhsatı ( Son Beş Yıl )
5- Çınar Vergi Dairesinden alınmış ( Harç Tahsili Belgesinin Aslı)
6- Sosyal Güvenlik Kurumundan (İlişiksiz Kesme Belgesinin Aslı)
7- Enerji Kimlik Belgesi (Aslı) ( 01.01.2011 yılından itibaren Yapı Ruhsatı Alınan Binalar İçin)
8- Kanal Bağlantı Tutanağı (Aslı) (DESKİ)
9- İş Bitirme Tutanağı Belgesi (3 Nüsha)
10- %95 Hakediş Belgesi
11- Yapı Denetim Sertifikası (3 Nüsha)
12- Yapı Denetim Kuruluşu veya Teknik Uygulama Sorumlularından
(Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Bina Uygunluk Raporu) (1 Nüsha)
( Yapı Denetim Kuruluşu Kapanmış ise; İş Bitirme Raporu) (1 Nüsha)
(Yapı Denetim Kuruluşu Kapanmış ise; %100 Hakediş ve Seviye Tespit Tutanağı) ( 1 Nüsha)
(Yapı Denetim Kuruluşunun Yetkilisi Değişmiş ise; Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri)
13- Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı, Röperli Kroki ( 1 Nüsha Aslı & 1 Nüsha Fotokopisi )
14- Binanın Tüm Cephelerinden ( Bahçe Duvarları görünecek şekilde 13x15 cm ) Renkli Fotoğraf
15- Var ise; Sığınak Raporu ( Aslı & 2 Nüsha )
16- Var ise; Asansör Tescil Belgesi (Aslı Gibidir)
17-Daha Önceden Alınmış ise Yapı Kullanma İzin Belgeleri
18- Yapı Ruhsatında Mal Sahibi veya Müteahhit Şirket ise; İmza Sirküleri
19- Kısmi Yapı Kullanım İzin Belgelerinde; Biten kısımlar için Hakediş ve Yapı İlişkin Yapı Formu istenecektir
30 Gün
Yapı Kullanma İzin Belgesi (T.U.S.LU) 1- İmar Durumu Belgesi (İmar Durum Servisinden Sit Alanı ve Koruma Havzası Sorgulama Onayı)
2- Tapu Belgesi ( Tapu Sicil Md.den Tapu Kaydı, Değişiklik ve Takyidat Yoktur Belgesi Son 1 Aylık)
3- Yapı Ruhsatı;
a) Yapı Ruhsatının Arkalı Önlü Fotokopisi ( Temel ve Subasman Vizeli)
b) Yeni Yapı, Tadilat, İlaveli vb. Yapı Ruhsatı
c) Süresi Dolmuş ise Yenilenen Yapı Ruhsatı ( Son Beş Yıl )
4- Çınar Vergi Dairesinden Alınmış ( Harç Tahsili Belgesinin Aslı)
5- Sosyal Güvenlik Kurumundan ( İlişiksiz Kesme Belgesinin Aslı)
6- Enerji Kimlik Belgesi ( Aslı) ( 01.01.2011 yılından itibaren Yapı Ruhsatı Alınan Binalar İçin)
7- Kanal Bağlantı Tutanağı (Aslı) (DESKİ)
8- Binanın Tüm Cephelerinden ( Bahçe Duvarları görünecek şekilde 13x15 cm ) Renkli Fotoğraf
9- Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı, Röperli Kroki ( 1 Nüsha Aslı & 1 Nüsha Fotokopisi )
10-Daha Önceden Alınmış ise Yapı Kullanma İzin Belgesi
11- Mal Sahibi veya Müteahhit Şirket ise: İmza Sirküleri
12- 1997 yılından sonra alınmış Yapı Ruhsatları için ( Beton Deney Numune Raporlarının Aslı )
13-Yapı Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelmeyen Yapılar İçin Ayrıca Fenni Mesullerden;
(Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Fenni Mesul Bina Uygunluk Raporu)
(Fenni Mesul Değişikliği var ise; Fenni Mesul Seviye Tespit Tutanağı)
(İş Bitirme Tespit Tutanağı)
( Isı Yalıtım Raporu) ( 01.01.2011 Yılından İtibaren Yapı Ruhsatı Alınan Binalar İçin)
14- Yapı Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapılar İçin Ayrıca Fenni Mesullerden; (RUHSAT SÜRESİ GEÇENLER )
(Denetim Raporu)
(Fenni Mesul Değişikliği var ise; Fenni Mesul Seviye Tespit Tutanağı)
(İş Bitirme Tespit Tutanağı)
(Ruhsatın Hükümsüz Hale Gelmesi Halinde Seviye Tespit Tutanağı)
Not: Mal Sahibi, Mimari Proje Müellifi ve Fenni Mesullerin T.C.Kimlik No , Oda Sicil No ve Adres Bilgileri Beyan Edilecektir.
30 Gün
İsim Değişikliği 1- Dilekçe (açık adresli, vergi no, kimlik fotokopisi)
2- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
3- Tapu Fotokopisi (Takdiyat ve değişiklik yoktur.)
4- İnşaat Ruhsatı Fotokopisi (subasman onaylı)
5- Mimari Proje
6- 4 Fenni Mesul Tus Belgesi (ruhsatı tek fenni mesul olsa bile) 
7- Evvelce Alınmış İskan Ruhsatı Fotokopileri
8- Yapı Müteahhidi İle Yapı Sahibi Arasında Yapılan Sözleşme
9- Yapı Müteahhidine Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi
10- Yapı Müteahhidine Ait Vergi Levhası Fotokopisi
11- Yapı Müteahhidine Ait Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
12- Yapı Müteahhidine Ait Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
13- Şantiye Şefi Belgeleri
15 Gün
Kat İlavesi 1- Tapu (Takdiyat ve değişiklik yoktur yapılmış olmalı ve 3 ayı geçmemiş olmalı)
2- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
3- İnşaat Ruhsatı ve / veya İskan Ruhsatı (Fotokopisi)
4- a) Mimari Proje (2 Adet)
b) Isı Yalıtım Projesi (1 Adet)
5- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi
6- Proje Müellif Taahhütnameleri
7- a) Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi
b) Yapım Sözleşmesi
c) Vergi Levhası Fotokopisi
d) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
e) İmza Sirküsü
f) Oda Sicil Kaydı
g) Mal Sahibi Müteahhit İse;
Geçici Müteahhitlik Belgesi (YAMBİS)
8- Yapıya İlişkin Bilgi Formu
9- Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi
10- Yapı Denetimi Kuruluşu Taahhütnamesi
15 Gün
Kat İlavesi Ruhsatı 1- Tapu (Takdiyat ve değişiklik yoktur yapılmış olmalı ve 3 ayı geçmemiş olmalı)
2- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
3- İnşaat Ruhsatı ve / veya İskan Ruhsatı (Fotokopisi)
4- a) Mimari Proje (2 Adet)
b) Isı Yalıtım Projesi (1 Adet)
5- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi
6- Proje Müellif Taahhütnameleri
7- a) Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi
b) Yapım Sözleşmesi
c) Vergi Levhası Fotokopisi
d) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
e) İmza Sirküsü
f) Oda Sicil Kaydı
g) Mal Sahibi Müteahhitlik Belgesi (YAMBİS)
8- Fenni Mesullerin Tahhütnameleri
15 Gün
Tadilat Yapı Ruhsatı 1- Tapu (Takdiyat ve değişiklik yoktur yapılmış, 3 ayı geçmemiş, tapu sahibi
şirket ise yetki belgesi gelmelidir.)
2- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
3- Projeye Esas Belgeler;
a) Çap
b) Röperli Kroki (Bld. Onaylı)
c) Plankote (Bld. Onaylı)
d) Yol Kotu (Bld. Onaylı)
e) Kanal Kotu (DESKİ Onaylı)
4- Proje Müellifi Taahhütnamaleri
5- Yapı Denetim Kuruluşu Tarafından Onaylanan Ruhsat Eki Projeler
a) Mimari Proje (6)
*aplikasyon projesi (1, 1 CD)
b) Statik Proje (5)
*zemin etüdü (3), statik hesap raporu (2)
c) Tesisat Projesi (5)
*ısı yalıtım projesi (5); yangın, asansör, havuz, kalorifer tesisatı vb. (5);
tesisat hesap raporları (5)
d) Elektrik Projesi (5)
*ilgili kurum tarafından onaylı şekilde gelecektir.
6- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi (Aslı)
7- CD Ortamında;
a) DWG Formatında Proje. (alan hesabı için)
8- Müteahhit Belgeleri;
a) Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi (Aslı)
b) Yapım Sözleşmesi
c) Vergi Levhası Fotokopisi
d) Ticaret Sicil Gazetesi
e) İmza Sirküsü
f) Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi (Aslı) 
>> Müteahhit aynı zamanda mal sahibi ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan
alınan geçici müteahhitlik belgesi ve taahhütnamesi gelmelidir.
9- Yapı Denetim Proje Kontrol Formları
10- Yapı Denetim Belgeleri;
a) Yapıya İlişkin Bilgi Formu
b) Yapı Denetimi Kuruluşu Taahhütnamesi
c) Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi
d) Denetçi İkametgahı
11- Müteahhit Belgelerinin Fotokopisi
a) Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi
b) Yapım Sözleşmesi
12- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi (Fotokopi)
15 Gün
Tadilat Yapı Ruhsatı 1- Tapu (Takdiyat ve değişiklik yoktur yapılmış, 3 ayı geçmemiş, tapu sahibi
şirket ise yetki belgesi gelmelidir.)
2- İmar Durumu (son bir yıl içi onaylı)
3- Projeye Esas Belgeler;
a) Çap
b) Röperli Kroki (Bld. Onaylı)
c) Plankote (Bld. Onaylı)
d) Yol Kotu (Bld. Onaylı)
e) Kanal Kotu (DESKİ Onaylı)
4- Proje Müellifi Taahhütnamaleri
5- Yapı Denetim Kuruluşu Tarafından Onaylanan Ruhsat Eki Projeler
a) Mimari Proje (6)
*aplikasyon projesi (1, 1 CD)
b) Statik Proje (5)
*zemin etüdü (3), statik hesap raporu (2)
c) Tesisat Projesi (5)
*ısı yalıtım projesi (5); yangın, asansör, havuz, kalorifer tesisatı vb. (5);
tesisat hesap raporları (5)
d) Elektrik Projesi (5)
*ilgili kurum tarafından onaylı şekilde gelecektir.
6- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi (Aslı)
7- CD Ortamında;
a) DWG Formatında Proje. (alan hesabı için)
8- Müteahhit Belgeleri;
a) Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi (Aslı)
b) Yapım Sözleşmesi
c) Vergi Levhası Fotokopisi
d) Ticaret Sicil Gazetesi
e) İmza Sirküsü
f) Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi (Aslı)
>> Müteahhit aynı zamanda mal sahibi ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan
alınan geçici müteahhitlik belgesi ve taahhütnamesi gelmelidir.<<
1- Proje Müellifi Taahhütnameleri
2- Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi (Fotokopi)
3- Fenni Mesul Tahhütnameleri
15 Gün
Zemin Etüt Raporu Onayı 1- Zemin Etüt Raporu Dilekçesi
2- Harç Makbuzu
3- İmar Durumu ve Ek Jeolojik Rapor
4- Jeoteknik Hesaplar
5- Jeolojik ve Jeofizik Ekler
3 Gün
İmar Durumu Ek Jeolojik Rapor İmar Durumu Aynı Gün
Arazide Jeolojik Çalışmalar 1- Jeolojik Arazi Çalışma Dilekçesi
2- İmar Durumu
2 gün
Arazide Jeofizik Çalışmalar 1- Jeofizik Arazi Çalışma Dilekçesi
2- İmar Durumu
2 gün
İmar Durumunun Verilmesi 1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi
3- Harita Plan Örneği ( Çap ) Fotokopisi
4- İmar Durumu Ücret Makbuzu
5- Başvuru Sahibi vekil ise vekalet örneği
3 gün
Kısıtlılık Belgesi Verilmesi 1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi
Aynı Gün
Kütle Talebi 1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi
3- Harita Plan Örneği ( Çap ) Fotokopisi
4- Teklif Edilmek İstenen Kütlenin Çizilmiş İmzalı Örneği
3 Gün
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyon ve Değişiklik Tekliflerinin Değerlendirilmesi 1- Yarım Kapaklı Dosya
2- Tapu Fotokopisi
3- Koordinatlı Tapu Çapı ( Tapu Kadastro Müdürlüğünden Alınmış)
4- Yeni Alınmış İmar Durumunun Aslı
5- A Grubu Yeterlilik Belgesine Sahip Şehir Plancısından Plan Değişikliği Örneği
6- Şehir Plancısından Plan Açıklama Raporu
7- Plan Değişikliği Müracat Harcı Makbuzu
8- İlave ve revizyon imar planı taleplerinde onaylı jeolojik etüt raporu ile birlikte müracat edilebilir.
9- Planlar onaylı halihazır harita üzerine (varsa kadastral durum işlenmiş) hazırlanacaktır.
10- Söz konusu müracaatlarla ilgili gerekli ek bilgi ve belgeler dosya ekinde sunulacaktır.
İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclis Süreçlerine Bağlı Olarak Değişmektedir
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyon ve Değişikliklerine İtirazların Değerlendirilmesi 1- İtiraz edilen plan içerisinde itiraz sahibinin parseli varsa tapu fotokopisi, koordinatlı çap fotokopisi
2- İtiraz edilen Meclis Kararının tarih ve sayısının belirtilmesi gerekmektedir.
3- İtiraz gerekçesi
Askı Süresinin Dolmasından İtibaren 30 gün
Hayvancılık Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi 1- Hayvancılık Uygunluk Ücreti Makbuzu
2- Tapu Fotokopisi
3- İşletme Tescil Belgesi
15 Gün
Yasal İşlem Evrakları 1- Tapu Fotokopisi
2- Yapı Ruhsatı Fotokopisi
3- İskan Ruhsatı Fotokopisi
4- Yapıya Ait Mimar Projesi
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 Gün
Birleştirme İçin 1- Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisli Bürosundan (LİHKAB) üst yazı ve değişiklik tasarımları
2- Tevhit edilecek parsellerin tapu fotokopileri
3- Tevhit edilecek parsellerin (Kadastro Plan Örneği ) Çap’ları
4- Belediyeden alınacak güncel İmar Durumları (Asılları)
5- Tevhit aşamasında kütle de tevhit edilmesi talep edildiğinde kütle teklifi çizilecektir.
30 Gün
Ayırma - Yola Terk ve İhdas İşlemleri İçin 1- Dilekçe (Tapu sahiplerince imzalı hisseli ise tüm hissedarlarca imzalı)
2- Serbest Çalışan Harita Mühendisi tarafından hazırlanacak dosya
a) Parselasyon Planı
b) Ölçü Krokisi
c) Alan hesapları
d) Koordine özet çizelgesi
e) Tapu
f) Çap (Kadastro Plan Örneği)
g) İmar Durumu (son bir yıl içinde alınan aslı)
h) Bina kütlesi için değişiklik talebi olursa, talep ayrıca çizilecektir.
30 Gün
Şuyulandırma Şerhinin kaldırılması talepleri için 1- Tapu
2- Çap (Kadastro plan örneği)
3- İmar durumu
4- Yapı Ruhsatı ya da İskan Ruhsatı
30 Gün
Numarataj Belgesi Verilmesi 1- Tapunun aslı veya fotokopisi
2- Yapı Kullanım İzin Belgesi aslı veya fotokopisi
3- Yapı ruhsatı aslı veya fotokopisi
Aynı Gün
Önemli Not Adres belirlenemediği taktirde Numarataj Belgesi verilme süresi 1 Hafta
Numarataj Bilgisi Verilmesi 1-Ada,parsel bilgilerini içeren resmi başvuru evrakı 15 Gün
Asansör Başvurusu İçin 1-Tescil Belgesi Başvuru Dilekçesi
2-Tescil Belgesi Ödentisi (Tahsilat Makbuzu)
3-Sanayi Sicil Belgesi
4-Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Raporu
5-AT Uygunluk Beyanı ve İmza Sirküsü Sureti
6-Garanti Belgesi
7-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
8-Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura
9-İlk Periyodik kontrol raporu (yeşil)
10-Asansör Teknik Dosyası
15 Gün