Denizli | Çivril Belediyesi,denizli, çivril, miryekefalon, ışıklı gölü, tokalı kanyonu, akdağ tabiat parkı, beycesultan höyüğü, miryokefalon savaşı

Çivril belediyesi, dedeköy camii, serbanşah camii, eumenia, ışıklı antik kenti, bayat camii, akköprü, kavakköy köprüsü

Denizli | Çivril Belediyesi,Çivril,belediye,denizli,Miryekefalon

Hızlı Menü
Çivril Belediyesi
15 Temmuz

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Görev Tanımı
(1) Belediye birimlerince kullanılacak olan data hattı, elektrik, su, doğalgaz, telefon sözleşmelerini yapmak ve fatura ödemelerini takip etmek,
(2) Belediye birimlerinin kullandığı telsiz ihtiyaçlarının taleplerini değerlendirmek, karşılamak, bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak ve ilgili resmi kurumlar ile olan yazışmaları yapmak,
(3) Belediye hizmet binalarının iç temizliklerini, güvenliğini sağlayan personel ve yardımcı hizmetli personelin organizasyonunu yapmak,
(4) Belediye personelinin öğle yemeği, içecek vb. hizmetlerin hazırlanmasını ve dağıtım işlerini sağlamak,
(5) Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi için birimlerden gelen talepler referans alınarak, birimlerin ihtiyacı olan malzemelerin mal ve hizmet alımı için gerekli doğrudan veya ihale işlemlerini yaparak, satın alma işlemlerini gerçekleştirmek, onaylanan iş planları uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında teminini sağlamak, satın alma dosyasını tanzim ederek ihaleyi alan yüklenici şirketlerin ödemelerini takip etmek ve kontrollerini yapmak,
(6) Klimalar ve iklimlendirme sistemleri, makinelerin bakım ve onarımlarının yapılmalarını sağlamak,
(7) Belediyeye ait sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın giriş ve çeşitli sebeplerle çıktısını, depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takibini sağlamak,
(8) İhale mevzuatını yakından takip ederek, satın alma işlemlerinin ihale yasasına uygunluğunu sağlamak,
(9) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
(10) Müdürlüğün stratejik plan ve performans programını hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
(11) Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlerde gerekli takım, alet ve edevatın tespit edilmesi, temini ve muhafaza edilmesini sağlamak,
(12) Belediyenin terkin ve diğer yollarla hurdaya ayrılan malzemelerini toplayarak muhafaza etmek ve satış işlemine hazır hale getirilmesini sağlamak,
(13) Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
(14) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Destek Hizmetleri Müdürlüğünü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.