Denizli | Çivril Belediyesi,denizli, çivril, miryekefalon, ışıklı gölü, tokalı kanyonu, akdağ tabiat parkı, beycesultan höyüğü, miryokefalon savaşı

Çivril belediyesi, dedeköy camii, serbanşah camii, eumenia, ışıklı antik kenti, bayat camii, akköprü, kavakköy köprüsü

Denizli | Çivril Belediyesi,Çivril,belediye,denizli,Miryekefalon

Hızlı Menü
Çivril Belediyesi
Mavi Konak - Denizli | Çivril Belediyesi
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI...
Mavi Konak; Çivril Çarşı Mahallesinde yer alan tarihi konak olup, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2016 tarih 4907 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Çivril-Mavi Ev’in, KUDEB Müdürlüğü tarafından 02.05.2018 tarihinde restorasyonuna başlanmıştır. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEB Müdürlüğü tarafından uygulama kontrolleri yapılan tescilli binanın restorasyonu 27.12.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Kendi bahçesine dönük, sokağa doğrudan açılmayan; kapalı sofa planlı; bahçe duvarlarının kerpiç duvarlı olduğu; bahçenin avluya dönüştüğü ve tarımsal kimliğini kaybettiği; genelde iki katlı ve saçaklı ev tipleri 20. yy’ın ilk çeyreğine (1900-1930 yılları) tarihlenen geleneksel Denizli kent ve kırsal konutlarının tipik özellikleridir. Kesin bir tarih çizgisi ile ayırmak pek mümkün olmamakla birlikte bu çeyrek asrın etrafında şekillenen konut örnekleri bu özellikleri sergilemektedir. Çivril İlçesinde yer alan bu evin, 1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapı bodrum+zemin+1 normal kattan oluşmaktadır. Ev kapalı sofalı plan tipindedir. Bodrum kat taş, zemin kat ile üst kat ise “hımış” ve “bağdadi” tekniğinde duvar ile inşa edilmiştir.

Dış cephe ve iç cephede yer yer beton sıvalar görülmekle birlikte, orijinal sıva saman-kireç-toprak karışımlı malzeme olmalıdır. Yapının dış ve iç duvarları boyalıdır. Güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan dikdörtgen planlı yapının zemin ve birinci kat planları simetrik kabul edilebilir bir düzenlemededir. Kuzeydoğu ve güneybatı cephesi sade/sağırdır. Ancak kuzeybatı ve güneydoğu cepheleri hareketli ve bezemelidir. Çıkma çatıda üçgen bir alınlık ile sonlanmaktadır. Üçgen alınlığın iç ve kırık kemerli silmesinin alt kısmında kalan yüzeylerde Barok tarzı süslemeler dikkati çeker. Aynı bezeme örnekleri birinci kat ile çatıyı ayıran silmelerin, çatıya yakın kısmında ve çıkmanın hem sağında hem de solunda görülür. Çıkmanın zemininde ise çıtalar ile gerçekleştirilmiş olan geometrik bezeme cepheye estetik değer katan unsurlardır. Giriş kapısı eyvanının sağ ve sol köşesinde gördüğümüz plastırlar ve akantus yapraklı başlıkları yine cephedeki sanatsal yaklaşılan düzenlemelerdir. Cephenin kuzey ucu birinci kat boyunca pahlanmış ve bir adet pencere açılmıştır. Buda cephe yüzeyinde ışık-gölge plastikesi bakımından estetik bir değer katmaktadır.