Denizli | Çivril Belediyesi,denizli, çivril, miryekefalon, ışıklı gölü, tokalı kanyonu, akdağ tabiat parkı, beycesultan höyüğü, miryokefalon savaşı

Çivril belediyesi, dedeköy camii, serbanşah camii, eumenia, ışıklı antik kenti, bayat camii, akköprü, kavakköy köprüsü

Denizli | Çivril Belediyesi,Çivril,belediye,denizli,Miryekefalon

Hızlı Menü
Çivril Belediyesi
İşyeri açma - Denizli | Çivril Belediyesi
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI...

İşyeri açma

Ruhsat ve Denetim Büro Amirliği
3572 Sayılı Kanun ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden, Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırma, Denetleme ve Takip hizmetlerini yürütmek, Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin çevre ile uyumlarını sağlamak, Bilimsel ve Teknolojik gelişmelerden yararlanarak İmar Planları çerçevesinde Modern ve Kalite Kent oluşumunda yönlendirici görevleri yapmaktır. Ruhsatsız işyerleri ruhsatlandırılarak haksız rekabetin önüne geçmeye ve mükellefler arasında ayırım yapmadan ruhsat verilmesi sağlanmaktadır. 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak, ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere Belediyemize başvuran Sıhhi, Gayrisıhhi müesseselerin ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri yönden kontrollerini yapmak; yasa ve yönetmelikler kapsamında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermek öncelikli görevlerimiz arasındadır.Müdürlüğümüzün ana amacı, insan sağlığına zarar veren, çevreyi estetik açıdan kirleten ve gürültü kirliliği oluşturan tüm unsurları bertaraf ederek, toplum sağlığını korumak, daha güvenli, yasalara uygun bir kent inşa edilmesine katkı sağlamaktır.

Ruhsat Müracaatında İstenecek Belgeler

SIHHI
1- Kira Kontratı***,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Emlak Beyanı ve Çevre Temizlik Makbuzu, Ruhsat Harçları makbuzu
4- Binanın Tamamını Gösteren Dış Cephe Fotoğrafı,
5- Oda Kayıt Belgesi,
6- Vergi Levhası Fotokopisi, Yoklama Fişi
7- Kimlik Fotokopisi,
8- 6 Kg. Yangın Tüpü Faturası,
9- Yapı Kullanma Ruhsatı, Fenni Rapor (Belediyeden),
10-Tapuda Mesken Olan Yerler İçin (Muafakatname ve Karar),
11-Şirket İse Şirket Sözleşmesi, İmza Sirküsü ve Faaliyet Belgesi,
12-Sağlık Raporu, Hijyen Belgesi,(Gıda Md.Berber, Kuaför vb.)
13-Ustalık Belgesi (Kapsamda Bulunan Meslekler için),
14-Proje 2 Takım Elektrik Makina Yerleşim (Market ve Kasaplar İçin).
15-Başvuru Beyan Formu*

UMUMA AÇIK
1- Kira Kontratı***,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Emlak Beyanı ve Çevre Temizlik Makbuzu,Ruhsat Harçları makbuzu
4- Binanın Tamamını Gösteren Dış Cephe Fotoğrafı,
5- Oda Kayıt Belgesi,
6- Vergi Levhası Fotokopisi,Yoklama Fişi
7- Kimlik Fotokopisi,
8- 6 Kg. Yangın Güvenlik Raporu ( İtfaiye)
9- Fenni Rapor (Bakanlık Denetim Belgeli Mühendislik Firmasından Alınan),
10-Tapuda Mesken Olan Yerler İçin Muafakatname,
11-Şirket İse Şirket Sözleşmesi, İmza Sirküsü ve Faaliyet Belgesi,
12-Sağlık Raporu,
13-Adli Sicil Belgesi.
14-Başvuru Beyan Formu*

GAYRİ SIHHI
1- Kira Kontratı***,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Emlak Beyanı ve Çevre Temizlik Makbuzu,Ruhsat Harçları makbuzu
4- Binanın Tamamını Gösteren Dış Cephe Fotoğrafı,
5- Oda Kayıt Belgesi,
6- Vergi Levhası Fotokopisi,Yoklama Fişi
7- Kimlik Fotokopisi,
8- Yangın Güvenlik Raporu (İtfaiye)
9- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi
10-Tapuda Mesken Olan Yerler İçin Muafakatname,
11-Şirket İse Şirket Sözleşmesi, İmza Sirküsü ve Faaliyet Belgesi,
12-Sağlık Raporu,
13-Proje 2 Takım Elektrik Makine Yerleşim,
14-Ustalık Belgesi.
15-Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (Oto yıkamalarda- Deskiden alınacak )
16-Kazan Muayne Raporu (Makine kullanımlarında- Makine Mühendisler odasından alıncak)
17-Kapasite Raporu (Kayıtlı Olduğu Odadan alınacak)
18-GSM.Başvuru Beyan Formu**,

Mesul Müdürlük İçin İstenen Belgeler
1-Mesul Müdürlük Sözleşmesi (Noter Onaylı)
2-Ruhsat
3-Vergi Levhası Fotokopisi
4-Nüfus Cüzdanı Örneği
5-İkametgah Belgesi
6-Sağlık Raporu
7-Adli Sicil Belgesi
8-Mesul Müdüre Ait 2 Resim
9-Mesul Müdür Başvuru Beyan Formu****

İndirilebilir Formlar
* SM.Başvuru Beyan Formunu İndirmek için burayı seçiniz...
** GSM.Başvuru Beyan Formunu İndirmek için burayı seçiniz...
*** Kira Sözleşmesi Formunu İndirmek için burayı seçiniz...
**** Mesul Müdür Başvuru Beyan Formunu İndirmek için burayı seçiniz...

Tel : 02587131008
Adres : Çarşı Mahallesi Uşak Caddesi No:2 Çivril / DENİZLİ