Denizli | Çivril Belediyesi,denizli, çivril, miryekefalon, ışıklı gölü, tokalı kanyonu, akdağ tabiat parkı, beycesultan höyüğü, miryokefalon savaşı

Çivril belediyesi, dedeköy camii, serbanşah camii, eumenia, ışıklı antik kenti, bayat camii, akköprü, kavakköy köprüsü

Denizli | Çivril Belediyesi,Çivril,belediye,denizli,Miryekefalon

Hızlı Menü
Çivril Belediyesi
Afet İşleri Müdürlüğü - Denizli | Çivril Belediyesi
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI...

Afet İşleri Müdürlüğü

GÖREV TANIMI
a) Afet master planı ile kentsel dönüşüm planlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
b) Her türlü afeti en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için gerekli hareket tarzını belirleyici hazırlıkları kapsayan ve uygulanabilir doğal afet kriz yönetim planı, afet acil yardım planı vb planları hazırlamak, bu planların güncel tutulmasını sağlamak, söz konusu planların uygulanmasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Afet bilincinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak,
ç) Başkan tarafından ve\ veya İl Kriz Merkezinden gelecek emirler doğrultusunda, Belediyenin üzerine düşen görevleri koordine etmek,
d) Olağanüstü durumda, afet öncesi hazırlanan tüm tedbir ve planlamaları uygulamaya koymak; kriz merkezi bünyesinde yapılacak çalışmalarda belediye birimleri arasında eşgüdümü sağlamak,
e) İmar planlarına altlık mevcut veya yeni oluşturulacak her türlü yapılaşma ya da yerleşim alanları için jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeomorfolojik açıdan gerekli olan rapor ve haritaları yapmak veya yaptırmak, görüş bildirmek, afet ve depremsellik durumlarını ortaya koymak, ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
f) Afet ile ilgili ulusal/uluslararası tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, özel ve gönüllü kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlayarak afete yönelik her türlü tedbirin alınması ve uygulanmasını, Afet ve Kriz Yönetimi alanında ortak çalışmalar yürütülmesini sağlamak,
g) İlimizde kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) tarafından verilen görevlerin gerçekleştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
ğ) Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) dahilinde belediye tarafından yapılması gereken çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
h) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.