Gayrisıhhî Müesseseler Açma Ruhsatı Başvuru Formuna Duyurular Bölümünden Ulaşabilirsiniz!

Gayrisıhhî Müesseseler Açma Ruhsatı Başvuru Formuna Duyurular Bölümünden Ulaşabilirsiniz!

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin Açma ve Çalışma Ruhsatlarında İstenen Belgeler

Şahıslar İçin

Başvuru / Beyan FormuTapu Fotokopisi (Akos)

Yapı Kullanma İzin Belgesi veya

Yapı Ruhsatı (Akos) (2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)

Kira Kontratı FotokopisiVergi Levhası Fotokopisi

T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Fotokopisi

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Muvafakat name (Konut sahasındaki işyerlerinden)

Ç.T.V. Makbuz Fotokopisi

İşyeri Açma İzni Harcı Makbuz Fotokopisi

 

2. ve 3. sınıf GSM Açma, Çalışma ve Ruhsat Sürecinde Gerekli Belgeler...

Şirketler İçin

Başvuru / Beyan FormuTapu Fotokopisi (Akos)

Yapı Kullanma İzin Belgesi veya

Yapı Ruhsatı (Akos) (2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)

Kira Kontratı FotokopisiVergi Levhası Fotokopisi

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

İmza Sirküleri Fotokopisi

Muvafakat name (Konut sahasındaki işyerlerinden)

Ç.T.V. Makbuz Fotokopisi

İşyeri Açma İzni Harcı Makbuz Fotokopisi

 

Asansör ve Yürüyen Merdiven İşletme Ruhsatı Müracaatında İstenen Belgeler

Dilekçe

Asansör Bakım Sözleşmesi ve Garanti Belgesi

Yapıya Ait Yapı Kullanma İzin Belgesi

Asansör Tip İnceleme Belgesi ve At Uygunluk Belgesi

Onaylanmış Kuruluştan Denetleme Raporu (Modül H)

3 Adet Asansör Ruhsat Projesi (Makine ve Elektrik Mühendisi imzalı)

Asansör ve yürüyen merdiven yıllık muayeneleri TSE tarafından yapılmaktadır.

(TSE Tel: 0 212 549 91 39 - 40 Fax: 0 212 549 91 41)

27.07.2015 10:41
Tüm Duyurular
yükleniyor..