Denizli | Çivril Belediyesi,denizli, çivril, miryekefalon, ışıklı gölü, tokalı kanyonu, akdağ tabiat parkı, beycesultan höyüğü, miryokefalon savaşı

Çivril belediyesi, dedeköy camii, serbanşah camii, eumenia, ışıklı antik kenti, bayat camii, akköprü, kavakköy köprüsü

Denizli | Çivril Belediyesi,Çivril,belediye,denizli,Miryekefalon

Hızlı Menü
Çivril Belediyesi
Emlak İşlemleri - Denizli | Çivril Belediyesi
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI...

Emlak İşlemleri

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir? Nasıl Başvurulur? Ve Kimleri Başlar? 
1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin belediyemiz tahsilât servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Emlak Vergisi Bildirimi için Hangi Belgeler Gerekmektedir?

Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa, arazi, bina ve işyeri )  ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını belediyemizden temin edebilirler.

Emlak bildirimi için; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası) beyan sahibinin ikamet ve varsa işyeri adresi, vergi numarası ve T.C. kimlik numarası ile müracaat edilmelidir.
 
Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?
Emlak vergisi 1. taksiti Mayıs ayının sonu, 2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. (isteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebilirler)
 
Emlak Vergisi Neye Göre Hesaplanır?
Gayrimenkullere (arsa, arazi, mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %03, araziler için %01, meskenler için %01 ve işyerleri için %02’ dür.
 
Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı Ne Olur?
Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.
 
Emlak Vergisini İndirimli Ödeme Koşulları Var mıdır? Varsa koşulları Nelerdir?
Emlak Vergisin indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli veya hiçbir geliri yok ise bu kişinin yalnızca bir konutu varsa bu konutunu sadece oturma amaçlı kullanıyorsa emlak vergisinin 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir.
 
Emlak Bildirimi Zamanında Verilmezse Ne Yapılmalıdır?

Bildirimde bulunmak için Tapu belgesi, kimlik fotokopisi ve vergi numarası ile birlikte Belediyemiz Emlak servisine müracaat edilmelidir. Vergi dairesinde tapu alış tarihi ve satıcının bildirimde bulunup bulunmadığını göz önüne alarak gerekli işlemi yapar. Eğer cezai durum söz konusu ise V.U.K(Vergi Usul Kanunu)’nun 376. md. Göre dilekçe verilerek ceza indiriminden yararlanılır.
 
Emlak Devri Söz Konusu İse Ne Yapılmalıdır?
Emlak vergisi borcu var ise ödenmeli, o yıl için emlak asgari rayiç değerinin emlak  vergi dairesinden öğrenilerek tapuda devir işlemi bu değer üzerinden yapılmalıdır.
Satılan daire, işyeri, arsa  veya arazinin emlak beyanının satan kişinin üzerinden düşülmesi için ilgili belediyeye şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Emlak satıldığı yıl itibariyle satılan yerin vergisi satan kişiye aittir.
 
Kişi Ölürse Varisler Ne Yapılmalıdır?
Ölen kişi bildirimde bulunmamış ise varisler üç ay içerisinde bulundukları takdirde cezai işlem uygulanmaz, ancak ölüm tarihinden üç ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adına ayrı ayrı ceza uygulanır ve takibi vergi ziya, vergi ve gecikme cezası da alınır.
 
Müteselsil sorumluluk nedir?
Bildirimi verilmemiş bir gayrimenkulün vergiden alıcı ve satıcı müteselsilen sorumludur. Kişinin aldığı gayrimenkulün bildirimi satıcı tarafından verilmemiş ise vergi dairesi, alan kişiden geriye dönük vergi ve cezaları alır.

EMLAK BEYAN DEĞERİ TALEBİNDE İSTENİLEN BELGELER
1- TAPU ASLI veya FOTOKOPİSİ 

EMLAK BEYANINDA BULUNULANACAKSA
1- TAPU FOTOKOPİSİ VEYA ASLI
2- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
3- YENİ BEYAN İSE: Yapı Kullanma İzin Belgesi