Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

yükleniyor..

Hizmetin Adı

Talep Edilen Belgeler

Süre

Yazışmalar

Dilekçe ve Yazı

Talebe göre 15-30 gün

Doğrudan Alımlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi

10 gün

150 BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) kapsamında başvuru

Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların tümünde Halkla İlişkiler Müracaat Bürolarına başvuru yapılır.

15 gün

Sosyal Yardım Başvuruları

1. Başvuru Belgesi
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. İkamet Kağıt Belgesi
4. %40 Engelli Raporu (Engelli var ise)

15-30 gün arası

Taşınır Kayıt Kontrol

1. Taşınır İstek Fişi
2. Taşınır İşlem Fişi
3. Taşınır Çıkış Fişi

Değişken

Araç Tahsisi

Talep Yazısı
Yolcu Listesi
Gerekli Makamlardan alınmış izin belgesi

3 gün