ÇİVRİL

Homa Akkale(Sublaion Kalesi)

HOMA AKKALE(SUBLAİON KALESİ)

Sözü edilen kalenin kalıntıları, bugünkü Gümüşsu Kasabası’nın yaslandığı yamacın üzerindeki platoda yer alır. Plato kasabanın kuzey ve doğusunda olup, 1100-1400 m. yüksekliktedir. Platonun kuzeyinde Akdağ’ın 2000 metreyi aşan sarp kayaları yükselir. Doğu ve güneyini ise Akçay’ın derin vadisi çevirir. Platonun oldukça düz olan bölümlerinde toprak altında iri yapı taşlarına, sütun, sütun başlıkları gibi mimari parçalara rastlanmaktadır. Bu düzlüğün güney kenarında suyu oldukça bol Kayapınar ve Çataloluk kaynakları bulunmaktadır.

yükleniyor..