ÇİVRİL

Habib-i Acem Türbesi

HABİB-İ ACEM TÜRBESİ

Çivril Höyüğü ve ilçe mezarlığı üzerinde olup 13.yüzyılda yaşamış Habil Acem’e aittir. Türbe taş yapıdadır. Anadolu’ya gelen Horasan Erenlerine mensup Habib-i Acem (Habib Hacı) Türkmen Boyları ile birlikte Batı Anadolu’nun fethine katılmış başarılı olması neticesinde Germiyan Beyleri tarafından Çivril yöresinde belirli bir arazi kendisine tahsis edilmiştir. Beycesultan ile birlikte yöreye yerleşen Türkmen aşiretlerine önderlik eden Habib, onlara çiftçiliği ve tarımı öğretmiş, emrindeki topluluğun köyler halinde örgütlenmelerine de ön ayak olmuştur. 14. asrın ortalarında vefat ettiği tahmin edilen Habib-i Acem Anadolu’yu Türkleştiren Kolonizatör Türk Dervişlerindendir.

yükleniyor..