ÇİVRİL

Çivril Miryokefalon Zaferi (17 Eylül 1176)

MİRYOKEFALON ZAFERİ

Miryokefalon Savaşı, 17 Eylül 1176’da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında, Çivril de yapılmıştır. Anadolu Selçuklu Devletinin kazandığı bu savaşla Anadolu’nun tapusu Türk’lerin eline geçmiştir. Miryokefalon Savaşında ordusuna komuta eden Selçuklu Sultanı 2.Kılıçarslan ağır hasarlar verdiği Bizans ordusunu tam anlamıyla sindirmiş ve üstünlüğü ele almıştı. Buna rağmen Bizans ordusunu tamamen yok etmenin kolay olmayacağını düşündüğü için İmparator Manuel’e barış teklif etmiştir. Bu amaçla elçisini, Manuel’e göndermiştir. Yapılan müzakerede Kılıçarslan’ın elçisi Eskişehir ve Homa kalelerinin boşaltılıp yıkılması şartıyla Bizans ordusunun geri çekilebileceğini  teklif etmiştir. Manuel, içinde bulunduğu çaresiz durumun da tesiriyle barış teklifini kabul etmiştir. Nihayetinde Miryokefelon Savaşı Bizans için bir hezimet, Selçuklular için ise Anadolu’nun hakimiyetini kesinleştirdiği mühim bir başarı olmuştur. Miryekefalon Savaşı ile Selçuklular, Anadolu üzerindeki hakimiyetlerini kesinleştirmiş,  Bizans bu tarihten sonra Anadolu üzerindeki  emellerinden vazgeçmek zorunda kalmıştır.

yükleniyor..