ÇİVRİL

Paltaoğlu Konağı (İğdir Mahallesi)

PALTAOĞLU KONAĞI (İğdir Mahallesi)

Çivril’in İğdir (Köyü) Mahallesi’nde bulunan konak, iki bölümden oluşur ve iki katlıdır.Ön cephenin sağ ve solunda ikinci katta ve yan cephede üçgen alınıklı Cumba yer almaktadır. Yapının arka cephesinde ise ön cephede yer alan cumbalar yerine çıkmalar yapılmıştır. Konak kırma çatılıdır ve cephe açıklıkları üst katta yoğundur. Baltaoğullarından Hacı İsmail Ağa tarafından 1890 yılında yaptırılmıştır. İki katlı kerpiçten yapılma olan İğdir Mahallesindeki bu bina, yöreye ait Türk mimarisinin güzel bir örneği  teşkil etmesi nedeniyle “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı” olarak tescillidir.

yükleniyor..