ÇİVRİL

Işıklı Akgöz Su Pınarı (Işıklı Mahallesi)

Işıklı Akgöz Su Pınarı

Kentin üzerine kurulu olduğu tepenin güney tarafında ovanın başladığı yerde günümüzde de kullanılmaya devam eden su kaynağı bulunmaktadır.Bu kaynağın içinde ve kentin Akropolisi'nde su yapıları ile ilgili antik kalıntılar yer almaktadır.Yapılan araştırmalar sonucunda burada su ile ilgili kentin güney yamacında bulunan karayolunun alt tarafında antik dönemden beri kullanılan su kaynağı ve kaynağın oluşturduğu göledin içinde bulunan tympanumlu su dağıtım terminali bulunmaktadır.Burası Akgöz Su Pınarı olarak adlandırılımıştır.

yükleniyor..