İşyeri Açma

yükleniyor..

Yapı Ruhsatı (Akos) (2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak, ilçemiz sınırları içerisinde faaliyete göstermek üzere belediyemize başvuran sıhhi müesseselerin ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri yönden kontrollerini yapmak; yasa ve yönetmelikler kapsamında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermek öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Müdürlüğümüzün ana amacı, insan sağlığına zarar veren, çevreyi estetik açıdan kirleten ve gürültü kirliliği oluşturan tüm unsurları bertaraf ederek, toplum sağlığını korumak, daha güvenli, yasalara uygun bir kent inşa edilmesine katkı sağlamaktır.

 

Ruhsat İşlemleri İle İlgili Kanunlar

3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5259 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

353 Sayılı Kanun hükmünde Kararname

2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik

 

Sıhhi Müessese Ruhsatı

Ruhsatlandırmada izlenen prosedür yönetmeliğe uygun olarak doldurulan başvuru formu alındıktan sonra; sağlık işleri müdürlüğü, zabıta müdürlüğü ve imar müdürlüğü personelinden oluşturulan komisyon tarafından işyeri; sıhhi, fenni, itfaiye ve zabıta yönünden değerlendirilerek komisyon görüşü doğrultusunda ruhsatlandırma yapılır.

 

Hafta Tatili Ruhsatı

394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre nüfusu 10 bin veya daha fazla olan beldelerde halkın ihtiyacını ve gördükleri işin niteliği göz önünde tutularak tatil yapılması gereken günde istisna hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler müdürlüğümüze müracaat ederek hafta tatili ruhsatı alırlar. Hafta tatili ruhsatı yıllık olarak düzenlenir ve o yıl için geçerlilik taşır.

 

 

Ölçü ve Tartı Aletlerinin Damgalanma İşlemleri

3516 Sayılı Ölçü ve Tartı Aletleri Kanuna göre, ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini almak, kontrollerini yapmak ve damgalama işlemlerini gerçekleştirerek tasdikleri yapılmaktadır.

 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında usul istenen belgelerin tam olması ve sıhhi, fenni, itfaiye ve asayiş tahkikatlarının olumlu olması durumunda ruhsatlandırma gerçekleşir. Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan denetim ekibi tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin gece denetimleri yapılmaktadır.

 

Mesul Müdür Belgesi

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ve çok amaçlı alış veriş merkezlerini, sevk ve idare etmek üzere işyeri sahipleri tarafından tayin edilen kimselere verilen belgedir.

 

Canlı Müzik İzin Belgesi

Lokantalara, içkili yerlere ve çay bahçelerine halkın huzurunu bozmaması kaydıyla gerekli ölçümler yapılarak yetkili amir veya görevlendireceği kişinin kararı ile canlı müzik izin belgesi verilir.

 

Denetimler

Haftada bir gün sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ilgili ruhsat komisyonunca denetimleri yapılmakta; Belediye, Emniyet, Sağlık ve Milli Eğitim personeli, kaymakamlığın oluşturmuş olduğu komisyonda görev alarak internet kefelerin denetlemektedir.

 

Sıhhı Müessese Başvuru Evrakları

 
Şahıslar İçin

Başvuru/Beyan FormuVergi Levhası Fotokopisi

Tapu Fotokopisi

Şubeyse, Maliye Yoklama Fişi

İskan Fotokopisi

Kira Kontratı FotokopisiNüfus Cüzdanı Sureti

İkametgah Belgesi

2 Adet Fotoğraf

Yangın Söndürme Cihazının Faturasının Fotokopisi

Oda Faaliyet Belgesi

Ustalık Belgesi

Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri

 

Şirketler İçin

Başvuru/Beyan FormuVergi Levhası Fotokopisi (2 Adet) -Şubeyse İlaveten Maliye Yoklama Fişi

Tapu Fotokopisi

İskan Fotokopisi

Kira Kontratı Fotokopisiİmza Sirküleri

Sicil Gazetesi

Nüfus Cüzdanı Sureti

İkametgah Belgesi

Yangın Söndürme Cihazının Faturasının Fotokopisi

Oda Faaliyeti Belgesi

Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri

 

Umuma Mahsus Yerlerden İstenilen Belgeler

Başvuru/Beyan FormuVergi Levhası (Şubeyse, İlaveten Maliye Yoklama Fişi)

İskan Fotokopisi

Tapu Fotokopisi

Noter Tasdikli Kira Kontratı Fotokopisi

3 Adet Fotoğraf

İkametgah Belgesi

Nüfus Cüzdanı Sureti

Oda Faaliyet Belgesi

Yangın Söndürücü Faturasının Fotokopisi

Sabıka Kaydı

Doktor Raporu

Devirler İçin Noterden Devir Söleşmesi

Kat Malikleri Oy Çokluğu Kararı

Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri

(Not: Ruhsatlandırılacak yer camii, okul ve kreşlere en az 100 metre uzak olacak.)

 

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin Açma ve Çalışma Ruhsatlarında İstenen Belgeler

Şahıslar İçin

Başvuru / Beyan FormuTapu Fotokopisi (Akos)

Yapı Kullanma İzin Belgesi veya

Yapı Ruhsatı (Akos) (2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)

Kira Kontratı FotokopisiVergi Levhası Fotokopisi

T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Fotokopisi

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Muvafakat name (Konut sahasındaki işyerlerinden)

Ç.T.V. Makbuz Fotokopisi

İşyeri Açma İzni Harcı Makbuz Fotokopisi

 

2. ve 3. sınıf GSM Açma, Çalışma ve Ruhsat Sürecinde Gerekli Belgeler...

Şirketler İçin

Başvuru / Beyan FormuTapu Fotokopisi (Akos)

Yapı Kullanma İzin Belgesi veya

Yapı Ruhsatı (Akos) (2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)

Kira Kontratı FotokopisiVergi Levhası Fotokopisi

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

İmza Sirküleri Fotokopisi

Muvafakat name (Konut sahasındaki işyerlerinden)

Ç.T.V. Makbuz Fotokopisi

İşyeri Açma İzni Harcı Makbuz Fotokopisi

 

Asansör ve Yürüyen Merdiven İşletme Ruhsatı Müracaatında İstenen Belgeler

Dilekçe

Asansör Bakım Sözleşmesi ve Garanti Belgesi

Yapıya Ait Yapı Kullanma İzin Belgesi

Asansör Tip İnceleme Belgesi ve At Uygunluk Belgesi

Onaylanmış Kuruluştan Denetleme Raporu (Modül H)

3 Adet Asansör Ruhsat Projesi (Makine ve Elektrik Mühendisi imzalı)

Asansör ve yürüyen merdiven yıllık muayeneleri TSE tarafından yapılmaktadır.

(TSE Tel: 0 212 549 91 39 - 40 Fax: 0 212 549 91 41)