Organizasyon Şeması

yükleniyor..

 

 

 

 

 


 

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER

 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI (TEKNİK) ALPER BAĞÇELİ

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

EMLAK VE İSTİMLÂK

 

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 


 

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL

 

PARK VE BAHÇELER

 

DESTEK HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANI

NİYAZİ VURAL

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

BELEDİYE ERCÜMENİ

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE ŞİRKETLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANİZASYON ŞEMASI

 

 

 

n  BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI (İDARİ) 

      -   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Personel Özlük Birimi

Bordro

 

-          Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Beyaz Masa

Web Sayfası

Santral

 

-          Zabıta Müdürlüğü

Ruhsat Denetim Büro

İşyeri Açılış

İşyeri Dosyaları

Hafta Sonu Çalışma Ruhsatı

Trafik

 

n  BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI (TEKNİK) ALPER BAĞÇELİ

 

-          Fen İşleri Müdürlüğü

Yapım Bakım Onarım İşleri

Asfalt Şantiyesi

Taş Parke Yapım İmalathanesi

Elektrik Teknikerliği

 

-          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Harita mühendisliği

Şehir Plancısı

 

n  BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI (İDARİ) 

 

-          Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 

-          Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü

Veterinerlik Hizmetleri

Mezbaha

Hayvan Barınağı

Sağlık Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

 

-          Destek Hizmetleri Müdürlüğü

      Satın Alma

      İhale Yapımı

Ayniyat Saymanlığı

Taşınır Kayıt Kontrol

Belediye Otomasyonu

Donanım/Yazılım Destek Hizmetleri

 

n  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

-          Muhasebe Birimi

Bütçe Kesin Hesap Stratejik Plan

Gelir Gider Muhasebe

 

-          Tahsilât Servisi

Sicil Kayıt

Emlak Vergisi

İşgal Harcı Tahsilât

Çevre ve Temizlik Vergisi

İlan Reklam Vergisi

Tellal

 

-          İcra Servisi

Ödeme Çağrı/Emri

Avukat

İcra Müdürlüğü Dosya Takibi

 

-          Kum Eleme ve Yıkama Tesisi

 

-          Akaryakıt Satış İstasyonları

 

 

n  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

-          Genel Evrak İşlemleri

-          Karar ve Tutanaklar

-          Bimer

-          Arşiv

 

n  BELEDİYE ŞİRKETLERİ